Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Laboratuvarı

Toprak verimliliği ve bitki besleme araştırmalarındaki amaç; Radyoizotoplar (15N vb. ) ve Nötron prop gibi araçlar kullanarak:

  1. Bitkilerin gübreden ve sudan yararlanma etkinlik dereceleri saptanmakta
  2. Gübrelerin çevre ile olan ilişkileri belirlenmekte
  3. Topraklardaki mineralizasyon ve immobilizasyon hızları saptanmakta
  4. Gübrelerin toprak içerisindeki hareketlerinin doğru bir şekilde tespit edilmektedir.

Bu sayede  bitkisel üretimi arttırmak, gübre ve su kullanım kaynaklı çevresel kirlenmeyi azaltacak uygun yöntemleri geliştirmek mümkün olmaktadır.

Bu çalışmaların yanı sıra;  damla sulama + fertigasyon çalışmaları ile verim ve ürün kalitesinin arttırılması konusunda da araştırmalar yürütülmekte, baklagil bitkilerinin biyolojik azot fiksasyon kapasitelerinin tespiti ve meyve ağaçlarında yapraktan gübreleme çalışmaları 15 N tekniği kullanılarak yapılmaktadır

N-15 Laboratuvarı: Toprak, su ve bitki örneklerinde Total azot ve % N-15 tayininin yapıldığı laboratuvardır. Keltech yakma ve destilasyon ünitesi ve NOI-7 emisyon spektrometresinin yer aldığı bu laboratuvarda toprak, su ve bitki örneklerinde; a) Total azot b) % N-15 miktarının belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

                        

                                                                                         N-15 Uygulamaları                    

                                                              

                                                                                                  Nötronmetre ölçümleri