Analitik Ölçüm Laboratuvarları

Analitik Ölçüm laboratuvarlarının başlıca sorumluluğu, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kanunuyla belirlenen yetki görevleri çerçevesinde rutin kimyasal analiz ve ölçümleri ile birlikte ilgili kanun çerçevesinde proje faaliyetleri yürütmektir. Bu laboratuvar, gelişmiş analiz ve ölçüm tekniklerini kullanır, çevre ve insan sağlığı güvenliği için uluslararası standartlara ve nükleer teknolojinin uygulandığı tesislerde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına uygun analiz yöntemlerini geliştirir ve uygular. Aynı zamanda Enstitü bünyesindeki diğer birimlerde yürütülmekte olan araştırma projelerine analiz desteği sağlar.

Analitik Ölçüm laboratuvarı nitelikli personel ve teknolojik altyapıya sahip dört laboratuvara sahiptir.

  • Element Analiz Laboratuvarı
  • Kromatografi Laboratuvarı
  • Spektroskopi Laboratuvarı
  • Kararlı İzotop Analizi Laboratuvarı
  • TOC/TN (Toplam Organik Karbon/Toplam Azot) Laboratuvarı

Bu analitik laboratuvarlar, çok çeşitli örneklerin elementel ve moleküler içeriğinin tespiti, tanımlanması ve miktar tayini için yöntemler geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütme kabiliyetine sahiptir.