Malzeme Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Nükleer tıp araştırmaları ve tıbbi görüntüleme alanlarında kullanılan radyonüklid jeneratörlerinin yerli ve ticari kullanıma uygun üretimi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.