Radyonüklit Metroloji Araştırmaları

Radyonüklit Metrolojisi kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütlmektedir. 

  • İkincil ve birincil standardizasyon yöntemlerinin validasyonu ve uygulaması,
  • Radyoizotop ve dozimetrik ölçüm ve kalibrasyon hizmeti,
  • İlgili laboratuvarlar için yeterlilik ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri düzenleyerek ülkemizde yapılan ölçümlerin güvenilirliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanması,
  • Ülkemizde ihtiyaç duyulan radyoaktif standart kaynak ve referans malzemelerin hazırlanması ve üretilmesi,
  • İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda bilgi birikimi ve deneyimin arttırılması ve paylaşılması,
  • İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği,
  • Uluslararası metrolojik araştırma projelerinde yer alarak iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi altyapısının güçlendirilmesi 

Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) kapsamında desteklenen ve Almanya’nın Metroloji Enstitüsü PTB’nin yürütücüsü olduğu MetroERM ENV57 “Avrupa Radyolojik Erken Uyarı Ağları için Metroloji” başlıklı uluslararası projeye dâhil olunmuştur. “Hava kaynaklı radyoaktivite izleme ağları” çalışma paketi kapsamında herhangi bir nükleer kaza sonrasında hava filtrelerinde alfa yayan radyonüklitler (241Am, 238Pu, 288Th, 238U) ve 90Sr için hızlı analiz metotları geliştirilmiştir.

Radyonüklit Metrolojisi Laboratuvarlarında alfa, beta ve gama ışıması yapan radyonüklitlerin standardizasyonunda kullanılan ve çoğu ülkemizde tek olan sistem ve cihazlarla referans ölçümler yapılmakta, radyoaktif standart kaynak ve referans malzemeleri üretilmekte, ulusal ve uluslararası eğitim ve çalıştayların yanısıra yeterlilik testleri de düzenlenmektedir. 

Radyonülit Metrolojisi Laboratuvarları tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası yeterlilik testleri aşağıda listelenmiştir:

·         TAEK-RMB-2013-01 Toprakta Doğal Radyonüklitlerin Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Yeterlilik Testi

·         TAEK-RMB-2015-01 İşlenmiş Çayda Cs-137, K-40 ve Sr-90 Aktivitelerinin Belirlenmesi Üzerine Yeterlilik Testi

·         TAEK-RMB-2018-01 Su Numunelerinde Doğal ve Yapay Radyonüklitlerin Aktivite Derişimlerinin Belirlenmesi üzerine Yeterlilik Testi

2015 yılında düzenlenen yeterlilik testi numunesi, TAEK-RM-1 Siyah Çay Tozu adı ile sertifikalandırılarak radyoaktif standart referans malzeme olarak satışa sunulmuştur. 

Kuyu Tipi NaI dedektör sistemi(Birincil standadizasyon)

İyon odası(ikincil standardizasyon-PTB)

TDCR(triple to Double Coincidence ratio) sistemi

TDCR(triple to Double Coincidence ratio) sistemi

(birincil standardizasyon)

Comton baskılama spektrometresi

(ikincil standardizasyon)

DSA (Tanımlı Katı Açı) Alfa Parçacık Sayım Sistemi

(birincil standardizasyon)