Kalite Sistemi ve Belgelerimiz

Enstitü Başkanlığımızda “TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” ve “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar” standardı gereklilikleri doğrultusunda ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, takibi ve iyileştirilerek sürdürülmesi çalışmaları yürütülmektedir. 

İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi alanında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM) ve Avrupa Metroloji Enstitüler Birliği (EURAMET) nezdinde atanmış kuruluş (Designated Institute) olan TENMAK-NÜKEN’in Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliği, EURAMET-Kalite Teknik Komitesince (TC-Q) yıllık ve beş yıllık periyotlarla hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirme Raporları doğrultusunda izlenmektedir.

2009 yılından bugüne Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite 37 deney metodu ve İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarlarında (İSDL) verilen akredite kalibrasyon metotlarıyla hizmet verilmektedir. Akredite metotlara yönelik olarak; TÜRKAK tarafından yıllık Gözetim Denetimleri ve 4 yılda bir Akreditasyon Yenileme Denetimleri yurt dışı veya yurt içinden teknik uzman ve denetçi katılımları ile gerçekleştirilmektedir.

Gama Işınlama Tesisine 2014 yılında, Proton Hızlandırıcısı Tesisine ise 2017 yılında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmiştir. TSE tarafından yıllık Gözetim Denetimleri ve 3 yılda bir Belge Yenileme Denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Enstitümüzün deney ve kalibrasyon hizmetlerinin büyük bir bölümü, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre AB-0218-T (Deney), AB-0230-T (Deney), AB-0073-K (Kalibrasyon) ve AB-0244-K (Kalibrasyon) akreditasyon numaraları ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon belgeleri ile akreditasyon kapsamlarına https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresi üzerinden erişilebilir.