Metroloji/Kalibrasyon Laboratuvarları

İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi alanında Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçümler Komitesi Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi (CIPM MRA) kapsamında Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) ve TUBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (TUBİTAK-UME) nezdinde atanmış yetkili kuruluş (Designated Institute) olan TENMAK-NÜKEN, ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyon ölçümlerini güvence altına almak ve bu kapsamda ulusal ölçüm standartlarının uluslararası ölçüm standartlarına olan denkliğini ve izlenebilirliğini sağlamak üzere faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamdaki misyonunu, bünyesinde bulunan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları ve Radyonüklit Metrolojsi Laboratuvarları ile yürütmekte ve iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda ulusal ve uluslararası platformda ülkemizi temsil etmektedir. 

İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında ülkemizde yapılan ölçümlere referans teşkil eden ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizi temsil eden NÜKEN'e, 28 Mart 2020 tarih ve 31082 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince verilen yetki ve görevler kapsamında;

 • Ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda NÜKEN'in ulusal metroloji sistemindeki yetkilerine yönelik faaliyetleri yürütmek,
 • İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda EURAMET nezdinde atanmış kuruluş olarak ulusal ve uluslararası platformda ülkemizi ve kurumu temsil etmek, IAEA/WHO SSDL Network üyesi olarak gerekli çalışmaları yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası metrolojik araştırma projelerinde yer alarak Ulusal Metroloji Sisteminin gelişimi ile iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında referans ölçüm, referans ışınlama, radyoizotop standardizasyonu ve kalibrasyon hizmetlerini yeterli, doğru, hassas ve izlenebilir metotlarla uluslararası standartlara göre gerçekleştirmek,
 • İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarlarının referans tesis olarak ilgili mevzuata uygun olarak işletilmesi ve idamesini sağlamak, dozimetrik metroloji alanında gerekli her türlü faaliyeti yerine getirmek,
 • Ülke genelinde radyasyon ölçümünde kullanılan cihazlar için kalibrasyon ve referans ışınlama hizmeti vermek ve sertifika düzenlemek,
 • İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında dozimetrik ölçümlerle ilgili test ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürütmek,
 • Ülkemizin ihtiyacı olan radyoaktif standart kaynak ve referans malzemeleri üretmek ve bu konuda gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda yeterlilik ve laboratuvarlararası karşılaştırma testleri düzenleyerek ölçümlerin güvenilirliğini ve izlenebilirliğini sağlamak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda bilgi birikimi ve deneyimin arttırılmasına katkıda bulunmak, 
 • Uluslararası tanınırlığa yönelik karşılaştırma testlerine katılmak, ilgili ölçümleri yapmak, değerlendirmek ve raporlamak

faaliyetleri yürütülmektedir. 

NÜKEN, iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisine yönelik faaliyetlerini Ankara ve İstanbul yerleşkesinde bulunan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları ve Ankara yerleşkesinde bulunan Radyonüklit Metrolojisi Laboratuvarları ile yürütmektedir. İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları dünyada 16 Birincil ve 87 İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının üye olduğu IAEA/WHO SSDL Network'e tam üyedir.

Ayrıca NÜKEN, EURAMET İyonlaştırıcı Radyasyon Teknik Komitesi (EURAMET Technical Committe of Ionizing Radiation-TC-IR) ve Uluslararası Radyonüklit Metrolojisi Komitesi (International Committee for Radionuclide Metrology-ICRM) çalışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. NÜKEN'in İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliği, EURAMET Kalite Teknik Komitesi (EURAMET-TC-Q) tarafından yıllık ve beş yıllık periyotlarla hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirme Raporları doğrultusunda izlenmektedir.