Dozimetri Laboratuvarları

Dozimetri laboratuvarında TL/OSL ve ESR teknikleri ile ışınlanmış gıdaların tespiti, arkeolojik bulguların ve jeolojik örneklerin tarihlendirilmesi konusunda  verilen analiz hizmetlerinin yanı sıra bu hizmetlerin daha güncel verilmesi adına literatür takibi yapılarak bu konuda laboratuvar kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları yapılmaktadır.

Dozimetri Laboratuvarları