Gıda Araştırmaları Laboratuvarları

Gıda ışınlama teknolojisi, gıdalarda kalitenin korunması, hijyen sağlanması ve muhafaza süresinin uzatılması için geliştirilen bir teknolojidir. Bu teknoloji pastörizasyon, konserve ve dondurma yöntemleri gibi fiziksel bir uygulamadır. Yürütülen araştırmaların temel hedefi; gıda ışınlama teknolojisinin gıda endüstrisinde uygulamaya konulmasını sağlamak için gerekli temel araştırmaların yapılması, uluslararası yöntemler kullanılarak ışınlanmış gıdaların tespit edilmesi, gıda güvenilirliği, izlenebilirliği ve tağşişin tespit edilmesinde nükleer analitik tekniklerin uygulamasının yaygınlaştırılması, gıda üreticisi ve ihracatçısının, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin, yasal düzenlemeden sorumlu kamu kuruluşlarının ve halkın gıda ışınlama konusunda bilgilendirilmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesidir. Bu kapsamda Gıda Işınlama konusundaki faaliyetler üç laboratuvarda yürütülmektedir.

  • Gıda Kimyası Laboratuvarı
  • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
  • Işınlanmış Gıdaların Tespiti Laboratuvarı