Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı’nda, gıdalardaki bozulma etmeni ve insan sağlığını tehdit eden gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaların ışınlama işlemi ile inaktive edilmesi ve halk sağlığı açısından güvenilir gıda üretimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca ışınlanmış gıdaların tespitine yönelik olarak, mikrobiyolojik yöntemlerin kullanılması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Gıda ışınlama teknolojisinin tüketici sağlığı açısından sağladığı en büyük avantaj üründe herhangi bir kalıntı bırakmamasıdır.