Dozimetri Çalışmaları

 

  • TL ve ESR Teknikleri ile ışınlanmış gıdaların tespiti konusunda verilen analiz hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası karşılaştırma çalışmaları, ışınlanmış gıdalarda ışınlama dozunun tahmini çalışmaları, ışınlanmış gıdaların tespitinin OSL tekniği ile yapılabilmesi konusunda yöntem geliştirme çalışmaları, bu teknikler kullanılarak daha önce incelenmemiş veya incelenmesinde zorluklar olan gıdalarda ışınlamanın tespiti çalışmaları yapılmaktadır.

 

  • TL/OSL ve ESR teknikleri ile arkeolojik bulguların ve jeolojik örneklerin tarihlendirilmesi konusunda  verilen analiz hizmetlerinin yanı sıra bu hizmetlerin daha güncel verilmesi adına literatür takibi yapılarak bu konuda laboratuvar kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları yapılmaktadır.

 

  • TL/OSL ve ESR teknikleri ile standart dozimetrelerin olmadığı yerlerde insanların üzerinde ve/veya çevresinde bulunması muhtemel dozimetrik malzemelerin araştırılması çalışmaları yapılmaktadır.

 

  • Düşük orta ve yüksek doz aralıklarında ölçüm yapabilen farklı radyasyon tiplerine duyarlı TL,OSL ve ESR dozimetrelerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.