Nükleer reaktör  güvenliği ve tasarımı çalışmaları

Ülkemizin nükleer teknolojiye girmesi amacıyla araştırma ve güç reaktörleri üzerine teknolojik araştırmalar kapsamında güç reaktörlerinin tasarımı, nükleer güvenlik analizleri, yakıt çevirimi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.  Ülkemizde kurulacak olan nükleer güç santrallerinin lisanslama sürecinde teknik destek verebilecek bilgi ve yeterliliğe ulaşmak için nötronik ve termal-hidrolik analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Başlıca faaliyetler aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaşmaktadır:

  • Araştırma ve güç reaktörleri için statik ve dinamik nötronik hesapları ve buna bağlı olarak yakıt yönetimi teknikleri, termohidrolik ve güvenlik çalışmaları.
  • Reaktör tasarımı ile ilgili olarak nükleer veri kütüphanelerinin hazırlanması ve bunların kullanılan hesap programları için hazır hale getirilmeleri.
  • TR-2 Araştırma Reaktörünün güvenlik analizi hesaplamalarına destek verilmesi ve işletimin veriminin artırılmasına yönelik optimizasyon çalışmaları.
  • Yerli imkanlarla yapılması düşünülen araştırma reaktörlerinin tasarımlarının ve uygulanmasının yapılması, gerekli teknolojilerin geliştirilmesi veya teknoloji transferinin yapılması, yerli veya yabancı kaynaklarla ortak projelere girilmesi.
  • Nükleer güç santrallerinin lisanslanması ile ilgili teknik destek verebilecek yeterliliğe ulaşmak için gerekli hazırlıkların yapılması.
  • Araştırma ve güç reaktörleri ile ilgili bilgisayar simülasyonları ve yazılımlar geliştirilmesi, ilgili programların araştırılması ve derlenmesi.
  • Araştırma ve güç reaktörlerinin güvenlik analizleri ve tasarımlarında kullanılmak üzere yüksek performanslı donanımsal hesap altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi.

 

image2

             Nötron Akı Dağılımı

             CNUREAS kod paketi

VVER Reaktör Kalp Modeli

CNUREAS kod paketi