Hakkımızda

Ankara’da bulunan RHTD Başkanlığı ve İstanbul’da bulunan TGD Başkanlığı Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanlığı TENMAK NÜKEN olarak yeniden yapılanmış ve TENMAK çatısı altında görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir. Ülkemizin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer enerji ve nükleer teknolojiden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme, çalışmalarını kamu ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak ve yaptırmak TENMAK NÜKEN’in başlıca görevlerindendir. İyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, radyofarmasötik, nükleer enerji ve nükleer teknoloji alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yapmak, yaptırmak, özendirmek, desteklemek, koordine etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmek ayrıca radyoaktif atıkların toplanması, muamelesi, işlenmesi, taşınması, depolanması, bertarafı gibi radyoaktif atık yönetimine ilişkin her türlü faaliyeti yürütmek ve koordine etmek de TENMAK NÜKEN’in temel hizmetleridir.