TR-2 Araştırma Reaktörü Tesisi

TR2 Reaktor           
Reaktör Binası Açılış Töreni 
TR-1 Araştırma Reaktörü (1961)         TR-2 Araştırma Reaktörü            1959 yılında ülkemizin ilk nükleer tesisi olan 1 MW gücündeki TR-1 araştırma reaktörünün temeli atılmış, 12/08/1960 tarihli AEK toplantısının 4 numaralı kararıyla "atom reaktörü" projesinin ismi, bulunduğu yere ve verilen görevlere izafeten "Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi" olarak belirlenmiştir. 06/01/1962 tarihinde saat 19:14'te TR-1 araştırma reaktörü "kritik olmuş", 27/05/1962 tarihinde Cumhurbaşkanının katılımı ile resmi açılışı yapılarak Merkezin kuruluşu tamamlanmıştır. 

1970'li yıllarda Türkiye'deki nükleer alandaki çalışmaların ve artan radyoizotop ihtiyacının karşılanması amacıyla aynı bina ve havuz içine daha yüksek güçlü ikinci bir reaktörün yapılmasına karar verilmiş ve TR-2 araştırma reaktörü 1984 yılında 5 MW gücünde tam kapasite hizmete alınmıştır. 1995 yılında reaktör binasının sismik değerlendirmesinin yapılması için reaktör çalışmaları düşük güce indirilmiştir. Reaktör düşük güçlerde test, analiz ve eğitim ihtiyaçlarına göre çalıştırılmaktadır.

 

TR-2 Araştırma Reaktörü

TR-2 Araştırma Reaktörü 5 MW ısıl güçte, düşük zenginlikli Uranyum yakıtlar kullanılan, açık havuz tipi bir araştırma reaktörüdür. Nükleer teknolojinin yurt içinde gelişmesini sağlamak için temel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, tıp ve endüstri alanlarında kullanılan radyoizotopların üretimi ve üretim teknikleriyle ilgili araştırmaların yapılması, nükleer alanda çalışacak personelin yetiştirilmesi amacıyla 1982 yılında işletmeye alınmıştır.
TR-2 araştırma reaktörü ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirlenen koşullara uygun olarak işletilmektedir.
Nükleer araştırma ve hizmet amaçlı ülkenin en yüksek nötron akısı sağlayan tesisi durumundadır.
Reaktörde gerçekleştirilen faaliyetler genel olarak;
Tıpta ve endüstride kullanılan radyoizotopların üretimi,
Nötron aktivasyon analizleri için örnek ışınlamaları,
Termohidrolik ve nötronik hesapların deneysel uygulamaları ve nükleer teknolojiyle ilgili diğer araştırma faaliyetleri,
Reaktör işletici personeli, radyasyondan korunma personeli ve nükleerle ilgili konularda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin eğitimleri,
Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak TR-2 reaktörünün çeşitli meslek ve öğrenci guruplarına tanıtımı ve gezdirilmesidir.

Günümüzde Türkiye’de bulunan nükleer tesislerden en kapsamlısı olarak TR-2, başlangıçtaki kuruluş hedefleri doğrultusunda öncelikle nükleer teknoloji alanında kazanılmış olan deneyim ve kabiliyetin sürdürülmesi, uluslararası düzeyde gelişmelerin takibi ve ilişkilerin güncel kalmasının sağlanması, dünyada ve ülkemizde değişen radyoizotop arz ve talebine uygun olarak bu konudaki araştırma, geliştirme ve üretim olanaklarının değerlendirilebilmesi ve nükleer sahada ihtiyaç duyulabilecek her türlü işbaşında eğitim için ihtiyaç durumunda faaliyete geçmek üzere hazır vaziyette tutulmaktadır.

 

TR-2 Araştırma Reaktörü deneysel çalışmaları

Reaktörde talep üzerine tıpta ve endüstride kullanılan radyoizotopların üretimi, nötron aktivasyon analizleri için örnek ışınlamaları, termal-hidrolik ve nötronik hesapların deneysel  uygulamaları yapılabilmektedir. Ayrıca tesislerde çalışacak reaktör işletici personeli ve radyasyon korunma personelinin işbaşında eğitimleri ve ilgili konularda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin staj eğitimleri verilebilmektedir.

 

                            image003  

 

image005  image007 

 

 

İletişim >>