Füzyon Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Enstitümüzde füzyon ve plazma alanlarında belirlenen stratejiler doğrultusunda araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bu konularda dünyada yaşanan gelişmeler de yakından takip edilerek ve özellikle ülke içerisinde yürütülen çalışmalarda öncü rol oynayarak katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Plazma ve füzyon çalışmaları kapsamında dünyada mevcut cihazlar göz önüne alınarak küçük füzyon reaktörleri tasarlanıp yerli imkânlarla imal edilerek füzyon çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizde küçük füzyon reaktörleri ile ilgili deneysel çalışmalar ilk olarak 2006 yılında Enstitümüz tarafından başlatılmış olup söz konusu çalışmalar Füzyon Laboratuvarı’nda sürdürülmektedir.

 

Enstitümüzde yürütülmüş ve tamamlanmış olan füzyon projeleri kapsamında:

 

  • Plazma odak cihazı (ODAK-3K)
  • Küresel eylemsiz elektrostatik sıkıştırmalı(IEC – Inertial Electrostatic Confinement) füzyon reaktörü (SANAEM-IEC)

tasarlanarak yerli imkanlarla imal edilmiş ve nötron üretim çalışmaları yapılmıştır.

 

Enstitümüzde yürütülmekte olan füzyon ve nötron çalışmaları;

“Manyetik Sıkıştırmalı Silindirik Füzyon Reaktörü Yapımı ve Nötron Çalışmaları” başlıklı proje ile devam etmektedir.

 

Bu küçük füzyon cihazları Türkiye’de ilk kez yapılmış nükleer füzyon reaktörleridir.