Radyasyon Teknolojileri Uygulama Araştırmaları

Radyasyon teknolojisinde iki tip radyasyon kaynağı kullanılmaktadır. Bunlardan ilki  gama ışınları yayan Co-60 ve Cs-137 radyoizotopları, diğeri ise yüksek enerjili elektronların üretildiği elektron demeti hızlandırıcılardır. Günümüzde X-ışınları da yaygın bir endüstriyel radyasyon kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tür kaynakların kullanıldığı bir ışınlama merkezinde otomobil lastiklerinden yiyeceklere, telefon kablolarından baca gazlarına, ambalaj sanayindeki plastik filmlerden hastane gereçlerine kadar yüzlerce değişik özellik, yapı ve görünüşteki malzemeler ışınlanmaktadır. Esas olarak radyasyon teknolojisinin uygulamalarında, radyasyonun enerjisini kullanarak kimyasal reaksiyonları başlatma, biyolojik değişimler oluşturma ve böylece çeşitli malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirme prensibine dayanır.  Temelde kolay bir uygulama olduğu gibi en önemli avantajı herhangi bir katalizör kullanımına gerek kalmaksızın gazlara, sıvılara, katılara, homojen veya heterojen her sisteme uygulanabilen bir tekniktir. Radyasyon teknolojisinin diğer teknolojilere karşı en önemli avantajı, gerek kimyasal madde, gerekse ısı bağımlılıklarının en aza indirgenmesidir. Enerji tasarrufu bir diğer önemli avantajıdır.

NÜKEN'de bulunan radyasyon kaynakları (gama ve elektron hızlandırıcısı) ve mevcut ışınlama alt yapıları kullanılarak;

 • Baca gazlarının artımına,
 • Kültürel varlıkların korunmasına,
 • Endüstriyel katı ve sıvı atık suların arıtılmasına
 • polimerik esaslı membran, hidrojel, yanık örtülerine yönelik çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir.

Bununla birlikte mevcut alt yapı 

 • Polimerlerin yüzey aşılanması,
 • Membran üretimi (yakıt hücresi, filtre, iyon ayrıştırma …v.b. amaçlı),
 • Şeffaf teflon üretimi,
 • Yanık tedavi örtüleri ve Dializ sistemleri 
 • Biyo uyumlu nano parçacık üretimi (ilaç taşıyıcı sistemler)
 • Polimerlerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi, 
 • Uçak, helikopter kanat ve gövdeleri için polimer matriks kompozit malzeme üretimi ve tamiri,
 • Tohumlarda yeni tür mutajen varyasyonların elde edilmesi,
 • Yüzey sterilizasyonu,
 • Yeni ileri teknolojik malzeme geliştirilmesi ve endüstriyel uygulamaya aktarılması,
 • Silisyum karbür, bor karbür gibi yüksek teknolojik malzemelerin radyasyon teknolojisiyle geliştirilmesi,
 • Radyasyonla yaşlandırma,
 • Radyasyonun malzeme üzerindeki etkilerinin incelenmesi çalışmalarını da yürütebilme imkanı sağlamaktadır.