Düşük Enerjili Hızlandırıcılarla Fast Nötron, Proton Çekirdek Etkileşimleri Araştırmaları

Düşük enerjili iyon hızlandırıcıları (150 kV-Sames J15, 400 kV Sames KS) ve yerli olarak geliştirilen Van De Graaff tipi yüksek gerilim DC jeneratörü  ile araştırmacıların, nükleer mühendislerin ve reaktör tasarlayıcıların ihtiyaç duyacağı, temel nükleer fizik çekirdek reaksiyonları araştırma incelemelerini yürütülmektedir. Reaksiyon sonucu oluşan çekirdekler, parçacıklar ve farklı radyasyon türlerine ait nükleer verileri toplanır. Bu veriler farklı araştırmacılar ve malzeme geliştiricilerin hizmetine sunulur. Bu alanlarda  farklı projeler yürütülmektedir. ( 11B (p,α) 2α Reaksiyonunun Alfa Spektrumunun Elde Edilmesi,7Li(p, α)4He reaksiyonu….vb.). Aynı zamanda hızlandırıcılar nötron jeneratörü olarak da kullanılabilmektedir. Bu şekilde üretilen hızlı nötronlarla (14.1 MeV) nötron çekirdek reaksiyonları konularında çalışmalar yapılabilmektedir.

 

Yeni tasarlanan ve üretilen deney odacığı ve iç kontrol görüntüsü

Deney odacığı kompenentlerinin 3d lazer ile konumlandırılmaları