Tarımsal Araştırma Laboratuvarları

Nükleer tekniklerin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri de tarımsal araştırmalardır. Tarımsal araştırmalarda nükleer teknikler bir araç olarak kullanarak, geleneksel yöntemlerle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan tarımsal problemlere çözümler bulmayı hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir. Amacımız bu konudaki özgün projelerle araştırma ve geliştirme çalışmalarında öncülük yapmanın yanı sıra, tarımda nükleer tekniklerin ülke çapında kullanımını özendirerek, elde edilen teknik bilgilerin ilgili kuruluşlara transferidir. Bu kapsamda bitki ıslahı, bitki koruma ve toprak verimliliği, bitki besleme ve toprak-su ilişkilerine yönelik olarak AR-GE çalışmalarımız ilgili laboratuvarlarımızda yürütülmektedir. Ar-Ge çalışmaları dışında laboratuvarlarımız bünyesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası eğitim kurslarına katılan araştırıcılara konu ile ilgili eğitim verilmektedir.

 Yukarıda belirtilen konularla ilgi olarak Ar-Ge kapsamında  araştırmalar;

  • Yeni çeşitler geliştirmeye yönelik ıslah araştırmaları Bitki Islahı Laboratuvarlarında,
  • Toprak-bitki-besin maddesi ve su ilişkilerini incelemeye yönelik araştırmalar Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Laboratuvarlarında,
  • Bitki koruma ve pestisit kalıntıları üzerine araştırmalar Bitki Koruma Laboratuvarlarında yürütülmektedir.