Hızlandırıcı ve Füzyon Araştırmaları Laboratuva

Hızlandırıcı Teknolojileri ve Füzyon Laboratuvarlarında, hızlandırıcı ve füzyon alanında dünyada mevcut gelişmeler göz önüne alınarak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.