Hızlandırıcı Teknolojileri Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Enstitümüzde hızlandırıcı alanlarında belirlenen stratejiler doğrultusunda araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bu konularda dünyada yaşanan gelişmeler de yakından takip edilerek ve özellikle ülke içerisinde yürütülen çalışmalarda öncü rol oynayarak katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Hızlandırıcı çalışmaları kapsamında günümüzün en önemli teknolojilerinden biri haline gelmiş olan parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri konusunda demet hattı ve hızlandırıcı tasarımı, demet karakteristiklerinin belirlenmesi, bilgi ve personel kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenerek hızlandırıcı bileşenleri konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Enstitümüzde hızlandırıcılarla ilgili tamamlanan Ar-Ge çalışmaları kapsamında; 1.3 MeV enerjili bir RFQ proton hızlandırıcısı tasarlanarak yerli imkanlarla imal ettirilmiştir. İmal ettirilen bu hızlandırıcı ile protonlar hedeflenen enerjiye ulaşmıştır.

Enstitümüzde hızlandırıcı alanındaki Ar-Ge çalışmaları “Yerli Klystron Tasarım ve Yapımı” başlıklı proje ile devam etmektedir. Bu proje ile hızlandırıcılardaki en kritik öneme sahip bileşenlerinden birisi olan bir klystron (mikrodalga yükselteci) tasarımı yapılacak ve imal edilecektir. İmal edilecek klystron, Hızlandırıcı Teknolojisi Laboratuvarımızda mevcut olan RFQ hızlandırıcısının güç yükselteci ünitesi olan mevcut RF tüpüne alternatif olarak kullanılabilecektir.