Tahribatsız Muayene Laboratuvarları

Tahribatsız Muayene (NDT) faaliyetleri, endüstriye yerinde ve laboratuvarlarda hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık şeklinde verilmektedir.

Endüstriye 6 metotta (radyografi, ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant, girdap akımları ve görsel muayene metotları) hizmet verilmekte olup, NDT laboratuarları TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre görsel muayene dışındaki metotlarda TÜRKAK tarafından 2009 yılında  akredite edilmiştir. NDT laboratuarları konvansiyonel ve dijital ileri NDT sistemleri ile donatılmıştır.

                                                  

image463        

             image564

            Co-60 ile Loburatuvarda ve Sahada Radyografi Uygulamaları

 

 image848         image838

Plat Panel Dijital Radyografi Sistemi (DR)       Imaging Plate dijital Radyografi Sistemi (CR)

 

Ülkemizde kurulmaya başlanan nükleer santrallerin inşaatı ve işletilmesi sırasında üçüncü taraflarca yürütülecek olan tahribatsız muayene faaliyetlerinin denetlenmesi ve yerinde tahribatsız muayene uygulamaları yapılması amacıyla “Nükleer Teknolojiye Yönelik Olarak İleri Tahribatsız Muayene Tekniklerinin Geliştirilmesi” üzerine çalışmalar yürütülmüş ve TAEK bünyesinde bir teknik destek alt yapısı oluşturulmasını hedeflemiştir. Bu amaçla önce ileri tahribatsız muayene tekniklerinden dijital ultrasonik ve dijital radyografi teknikleri kurulmuştur.

 

image8401        image630

Girdap Akımı Muayenesi                                          Konvansiyonel Ultarasonik Muayene

 

image6051             image855

TOFD Dijital Ultrasonik Muayene                    Phased Array Dijital Ultrasonik Muayene

 

image591                image606

Manyetik Parçacık Muayenesi                                       Manyetik Parçacık ile Çatlak Tespiti

 

Tahribatsız Muayene Eğitimleri, Sınav ve Belgelendirme

 TS EN ISO 9712 standardına göre düzenlenen Tahribatsız muayene eğitimleri 5 metotta (radyografi, ultrasonik, manyetik parçacık, penetrant ve girdap akımları) ve 3 seviyede verilmektedir.  Teknoloji Geliştirme Dairesi bünyesinde  2015 yıllında Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Birimi kurulmuştur. Sınav Merkezi ve Belgelendirme Birimi TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 

image844       image513

                                                          Tahribatsız Muayene Eğitimleri

NDT yöntemlerinin ve tekniklerinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik olarak, IAEA ve TAEK destekli çok sayıda araştırma ve geliştirme projesi yürütülmüş olup, halen yürütülmeye devam edilmektedir.