Sıvı Penetrant Laboratuvarı

Sıvı Penetrant Laboratuvarımızda aşağıdaki malzeme, cihaz ve sistemler kullanılmaktadır:

► Görünür boya ve fluoresan penetrantlar

► Developerler

► Temizleyiciler

► UV ışık kaynakları, ışık ölçerler

► Yardımcı aparatlar ve referans numuneler

 

Resim14