Kararlı İzotop Ayrıştırma Teknolojileri

Enstitümüz bünyesinde bulunan kimyasal proses ve kararlı izotop laboratuvarları alt yapısı kullanılarak 10B izotopunun ayrıştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bilindiği üzere Bor elementi tabiatta doğal olarak % 19.8 10B ve % 80.2 11B izotop oranlarında bulunur. Zenginleştirilmiş (>%90) 10B izotopunun nötron yakalama tesir kesiti 3837 barn olup 11B izotopunun nötron yakalama tesir kesitinden ~77000 kez daha büyüktür. 10B izotopu sahip olduğu bu özellikler sebebiyle endüstride yaygın olarak;

1) Nükleer endüstride kontrol çubuğu olarak,

2) Savunma sanayinde hafif metal alaşımları ve diğer nükleer askeri alanlarda,

3) Modern endüstride 10B gama zırhlama uygulamalarında, nükleer fizik alanlarında ve nötron dedektörlerinde,

4) Nükleer tıp alanlarında, bor nötron yakalama terapisi (BNCT) uygulamalarında

kullanılmaktadır.

Enstitümüz bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında 10B izotopunun ayrıştırılması benzetimli-hareketli yatak (SMB) kolon kromatografi ayırma tekniği kullanılarak gerçekleştirilecektir. SMB ayırma tekniği, farmasötik, kimya ve biyoteknoloji alanlarında hem laboratuvar ölçekli hem de pilot ölçekli üretimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. SMB kolon sistemleri diğer kesikli (batch) sistemlere göre yüksek saflıkta üretim, daha az çözücü tüketimi ve sabit faz başına daha yüksek verimliliğe sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir.