Nükleer Elektronik Ve Enstrümantasyon Laboratuvarları

Ankara Yerleşkesindeki laboratuvarın görevleri nükleer elektronik alanında araştırma, tasarım ve üretime yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek, radyasyon ölçümü, kontrolü ve korunmasına yönelik sistemlerin temini, üretimi ve işletilmesine teknik destek sağlamak, mevcut elektronik sistemlerin ve cihazların işleyişini sağlayarak, birimlerin ve araştırma laboratuvarlarının teknik ve elektronik altyapısını faal durumda bulundurmak üzere çalışmalarını sürdürmektir. 

IMG 20201218 103854    IMG 20201218 105423   

 

 

İstanbul Yerleşkesinde ise nükleer elektronik alanında deneyimli personele ve yeterli teknolojik altyapıya sahip iki laboratuvar bulunmaktadır.

Radyasyon Ölçer Cihaz Geliştirme ve Üretim Laboratuvarı

       Bu Laboratuvarımızda aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir:

  • Nükleer teknolojinin ve radyasyon kaynaklarının kullanıldığı kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve askeri amaçlı radyasyon ölçme cihazlarının teknolojik gelişmelere uygun olarak prototiplerinin geliştirilmesi ve talep oranında üretilmesi faaliyetleri:

1986 yılında başlatılan proje çalışmaları kapsamında, günümüz teknolojisine uygun çeşitli boyut ve özelliklerde radyasyon ölçme ve izleme cihazları ve ayrıca radyasyon erken uyarı sistemi (RESA) geliştirilmiştir.

image001

image003   image005

 

Yapılan üretim ile Kurum ihtiyaçları karşılandığı gibi, ülke genelinde radyasyon uygulamalı çalışmalar yapan üniversitelerde, hastanelerde, sanayi kuruluşlarında ve ayrıca yurt içinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü birimlerine satılarak ithalatın büyük oranda önüne geçilmiştir. 1986 yılından bu yana çeşitli model radyasyon ölçme ve izleme cihazlarından 10.000 adedin üzerinde üretim yapılarak kullanıma sunulmuştur. Halen,  teknolojik gelişmelere paralel olarak cihaz geliştirme ve üretimi çalışmaları sürdürülmektedir.

image007     image009    image011

                            

  • Birimimizde geliştirildikten sonra ülkemizin il merkezlerinde ve bazı ilçelerinde kurulan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağında (RESA) ölçüm istasyonlarında talep edilen iyileştirme ve geliştirmenin sağlanması, ülkemizin çeşitli noktalarında yeni istasyonların kurulması için ihtiyaç oranında üretim yapılması ve işletilmekte olan mevcut sistemin bakım ve onarımının sürdürülmesi faaliyetleri:

Nükleer ölçüm cihazlarının geliştirilmesi kapsamında ayrıca, ülkemizin nükleer ve radyolojik güvenliğinin sağlanması amacıyla,  Radyasyon Erken Uyarı Sistem Ağı  (RESA)  projesi gerçekleştirilmiştir. Yazılımı ve donanımı Yerleşkemizde geliştirilen bu sistem ile 1999 yılından beri çoğunluğu sınır bölgelerimizde kurulmuş olan iki yüzü aşkın istasyon ile 24 saat aralıksız radyasyon izlenmesi yapılmaktadır. Sistem Günümüzde NDK tarafından işletilmektedir.

     

      image013  image007   image006

Birimimiz Laboratuvarında RESA Sistemi ile ilgili:

  • RESA Sistemi bileşenlerinde ihtiyaç dahilinde yazılım ve donanım düzeltme ve geliştirme faaliyetleri,
  • NDK tarafından planlanan RESA sistemine eklenecek yeni istasyon bileşenlerinin üretimi faaliyetleri yürütülmektedir

 

Radyasyon Ölçer Cihaz Bakım Onarım Laboratuvarı

         İstanbul Yerleşkesi Laboratuvarlarında kullanılan her türlü elektronik cihaz ve sistemlerin, ülkemiz genelinde kurulu RESA istasyonlarının, ayrıca yurt içindeki çeşitli kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarının, TSK’nın bünyesinde bulunan tüm radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin bakım-onarımlarının yapılması çalışmaları sürdürülmektedir.

    image020 image006

       

Radyasyon Ölçer Cihaz Geliştirme ve Üretim ile Bakım Onarım Laboratuvarlarında yapılan çalışmalar aşağıda listelenen cihazlar ve yazılımlar kullanılarak yürütülmektedir.