Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Radyoaktivite Ölçüm Laboratuvarları, halkın radyasyon güvenliğinin teminine ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan radyolojik ölçüm tekniklerini uygulamak ve bu konuda araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere yapılanmıştır.

Bu kapsamda temel sorumlulukları; bünyesinde yapılan radyolojik ve izotopik  analiz hizmetlerini yeterli, doğru, hassas ve izlenebilir metotlarla gerçekleştirmek; nükleer tekniklerin değişik alanlardaki kullanımına yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak; sahip olunan bilgi birikimi, deneyim ve uzmanlık ile laboratuvar altyapısının sürdürülebilirliğini sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek; diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak radyolojik ve izotopik ölçüm ve analiz konularında bilgi aktarımına ve deneyimin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarında çeşitli teknikler kullanarak birçok numune türünde radyoaktivite analizleri yapmaktadır. Radyoaktivite Ölçüm ve Analiz Laboratuvarlarımız sahip olduğu nitelikli personel ve teknolojik altyapı ile 5 laboratuvardan oluşmaktadır.

  • Gama Spektrometri Laboratuvarı
  • Toplam Alfa Beta Sayım Laboratuvarı
  • Sıvı Sintilasyon Spektrometri Laboratuvarı
  • Alpha Spektrometri Laboratuvarı
  • 14C Tarihlendirme Laboratuvarı

Gama Spektrometri, Toplam Alfa/Beta, Sıvı Sintilasyon Spektrometri ve Alfa Spektrometri Laboratuvarlarında uygulanan deney metotları, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında TÜRKAK tarafından 2009 yılında akredite edilmiştir. Bu kapsamda laboratuvarlarımızın altyapısını ve ölçüm yeteneklerini geliştirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmekte ve uluslararası yeterlilik testlerine düzenli olarak katılım sağlanmaktadır.