Toplam Alfa/Beta Laboratuvarı

Toplam Alfa /Beta sayım tekniği ile Orantılı Sayaçlarla; içme Suyu, doğal mineralli su, kaplıca suları, deniz suları, hava filtreleri ve diğer çevresel numunelerde toplam alfa, toplam beta aktivite analizleri ve su numunelerinde 210Pb analizi yapılmaktadır.

Toplam Alfa Beta Sayım Laboratuvarı