Gama Spekrometri Laboratuvarı

Gama spektrometrik yöntem ile gama radyasyonu yayan radyonüklitlerin tanımlanması ve aktivitesinin belirlenmesine yönelik analizler yapılmaktadır. Özel veya tüzel kişiler tarafından talep edilen gıda (134Cs, 137Cs) ve yapı malzemelerinde (226Ra, 232Th, 40K, 134Cs, 137Cs) radyoaktivite ölçümleri yapılmaktadır. Bu kapsamda ihraç edilen ürünler veya ithal edilecek ürünlere yönelik olarak lisans ve sertifika hizmetleri verilmektedir. Çevresel radyoaktivite izleme faaliyetleri kapsamında bitkisel, hayvansal numuneler ile toprak, su ve hava numunelerinde radyoaktivite ölçüm hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca gama spektrometrik yöntemle zenginleştirilmiş veya tüketilmiş uranyum örneklerinde, uranyum zenginliği (235U/238U oranı) belirlenmekte ve ayrıca plütonyum tayini yapılabilmektedir.

                 Gama Spektrometri Laboratuvarı

          HPGe gama-ışın Spektrometresi