Elektron Hızlandırıcısı Tesisi

Elektron Hızlandırıcısı Tesisi, ICT tipi 500 keV 20 mA özelliklerine sahip bir elektron hızlandırıcısı tesisidir. Elektron Hızlandırıcısı Tesisi, mevcut alt yapısı ile Radyasyon Teknolojisinin birçok uygulamasının gerçekleştirmek mümkündür. Tesiste,

  • Baca gazı arıtma ünitesi
  • Atıksu arıtma ünitesi
  • Katı ve sıvı örnek ışınlama ünitesi olmak üzere 3 farklı üniteden oluşmaktadır.

     

                                             Elektron Hızlandırıcısı Tesisi genel görüntüsü

 

 

                    Baca Gazı Arıtma Ünitesi

 

                           Baca gazı arıtım ve çalışma prensibi

 

 

 Atıksu Arıtma Ünitesi

 

   Atıksu Arıtma Ünitesi Çalışma Prensibi

 

        Dozimetrik Ölçüm sistem ve malzemeleri

 

               
 
 

                               Katı ve sıvı örnek ışınlama ünitesi