Hızlandırıcı Teknolojisi Laboratuvarı

Enstitümüzde hızlandırıcılarla ilgili Ar-Ge çalışmaları “1-5 MeV RF Kovuklu Proton Hızlandırıcısı Yapımı” ve “RFQ Proton Hızlandırıcı Kovuğunun Yenilenmesi” başlıklı projeler kapsamında sürdürülmüştür.

Yüksek enerjilerde çalışan bir proton hızlandırıcısı yapmak için bazı kademeleri geçmek gerekmektedir. Protonlar istenilen enerjiye bir anda çıkarılamazlar, kademeli olarak hızlandırılmalıdır. Böyle bir hızlandırıcının ilk kademesi ise bir RFQ (Radio Frequency Quadrupole) hızlandırıcısıdır. Laboratuvarımızda yürütülen projeler ile bir RFQ proton hızlandırıcısı tasarlanıp yerli imkanlarla üretilmiştir. Bu kapsamda üretilen hızlandırıcı ve bileşenleri,  ülkemizde ilk kez tasarlanıp imal edilmiştir. Bu hızlandırıcıdan dünyada ülkemiz dahil olmak üzere 12 ülkede toplam 38 adet bulunmaktadır.

Hızlandırıcı gövdesi için özel bakır malzeme kullanılmış ve bilgisayar kontrollü tezgahta işlenerek imal edilmiştir. İmal edilen hızlandırıcı, dört adet kanadın birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve yüksek vakum seviyelerinde çalıştırılmaktadır.

Tasarlanıp imal edilen hızlandırıcı, 20 keV başlangıç enerjili protonları hedeflenen 1,3 MeV enerjisine kadar yükseltmektedir.

 1  

                                                            Radyo Frekans Kovuk

 
 3  

                                                RF Güç Kaynağı ve 3 Kapılı RF Dolaştırıcı

 
 5

                                           RF Kovuklu Proton Hızlandırıcısının Genel Görüntüsü