Bitki Islahı Laboratuvarı

 

Sitoloji Laboratuvarı: Bitki somatik hücrelerinde mitoz ve çiçek tozu hücrelerinde de mayoz analizlerinin yapılarak, radyasyonun kromozom morfolojileri üzerindeki etkilerinin incelendiği ve radyasyon zararının tespitinin yapıldığı bir laboratuvardır.

1

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı: Islah çalışmalarında; ıslah sürenin kısaltılması, maliyetin düşürülmesi ve ortaya çıkan genetik ve biyolojik engellerin aşılmasını sağlamak amacıyla doku kültürü tekniklerinin uygulandığı bir laboratuvardır. Anter kültürü yoluyla haploidi (DH), meristem, sürgün ucu ve embriyo kurtarma gibi farklı mikro çoğaltım yöntemleri kullanılarak, mutantlarda hastalık ve tuzluluğa dayanıklılık üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

2                    3

    

Mutant Gen Moleküler Karakterizasyon Laboratuvarı: Mutant bitkilerde DNA düzeyinde meydana gelen bozulmaları, farklı marker sistemleri (RFLP, AFLP, SNP, SSRs ve COS II gibi) kullanılarak belirlendiği bir laboratuvardır. Bu laboratuvarda bu amaçla DNA ekstraksiyonu, farklı PCR uygulamaları, dizi analizleri (TILLING ve sequencer sistemleri kullanarak), kesici enzim uygulamaları ve haritalama çalışmaları yapılmaktadır.

 

                                                        4           5     

Mutant Bitki Kalite Analiz Laboratuvarı: Nuclear Magnetic Resonance (NMR) cihazının bulunduğu laboratuvarda mutant bitki örneklerinin ham yağ analizleri yapılmaktadır.

 

    7 

İklimlendirme Hücresi: 

Bitki ıslahı çalışmalarının yürütüldüğü 2500 m2’lik topraksız tarım yapılan, otomasyon işletim sistemi ile işletilen, 8 üretim kabininden oluşan üretim serasında AR-GE çalışmaları kapsamında mutasyon ıslahı çalışması yapılan domates, buğday, arpa, kasımpatı gibi türlerde çalışmalar sürdürülmektedir.

                       8     9