Bitki Koruma Laboratuvarı

Bitki Koruma Laboratuvarlarının çalışma amacı; nükleer teknikleri konvansiyonel tekniklerle harmonize ederek bitki koruma sorunlarına çözüm aramaktır. Bu amaçla çalışmalar 3 laboratuvar altında yürütülmektedir.

Entomoloji Laboratuvarı: Kısır böcek teknolojisi kullanım alanlarının ve uygulama koşullarının belirlenmesine yönelik ortak işbirliği kapsamında ışınlama çalışmalarının yürütülmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Mutant bitki hatlarının dayanıklılık reaksiyonlarının belirlenmesinde kullanılan zararlı böceğin yetiştirildiği, radyoizotop izleme tekniği kullanılarak böceklerde çeşitli insektisitlere karşı oluşan dayanıklılık mekanizmasının belirlendiği ve insektisitlerin, hedef alınmayan organizmalara etkileri çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvardır. Bu laboratuvarda ayrıca depolanmış ürünlerdeki depo zararlılarının radyasyonla önlenmesi çalışmaları da yapılabilmektedir.

Fitopatoloji Laboratuvarı: Islah edilen mutant hatların hastalık etmenlerine karşı reaksiyonlarının belirlenmesinde kullanılan fungusların geliştirildiği, bitkilerde hastalığa neden olan fungusların özellikle hasat edilmiş ürünlerde gelişen depo funguslarının izole edildiği, tanımlandığı ve bu etmenlerin radyasyonla etkileşim çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvardır.

Pestisit Kalıntı Laboratuvarı: Radyoizotop izleme tekniği ile pestisitlerin bitki ve topraktaki kalıntılarının belirlenmesi ile pestisit kalıntı analizlerinde kalite kontrol ve kalite güvenliği prensiplerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bir laboratuvardır. Çalışmaların yürütülmesinde kromotografi (GPC) tekniği ve sıvı sintilasyon sayacı (LSC) kullanılmaktadır.

            

                                                                    Fitopatolojik uygulamalar                                                           Entomoloji Laboratuvarı

                                                                          

                                                                                                 Sıvı Sntilasyon cihazı