Gıda Kimyası Laboratuvarı

Gıda Kimyası Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalarda; ışınlama sonrası gıda kalitesi ile ilgili gıda bileşenlerinde ortaya çıkması muhtemel değişiklikler, gıdanın kimyasal bileşiminde değişikliğe yol açmayacak uygun ışınlama dozları, duyusal kalite kriterlerinin değişmesini önleyecek ışınlama dozları, ışınlama uygulaması ile kombine halde kullanılabilecek diğer teknolojiler ve gıda ışınlama teknolojisinin gıda sanayiinde karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılabilmesi araştırılmaktadır.