ESR Laboratuvarı

ESR Dozimetri Laboratuvarlarında sürdürülen faaliyetler aşağıda listelenen cihazlar kullanarak gerçekleştirmektedir.

  • Bruker EMX model X-Band ESR Spektrometresi
  • Bruker E-Scan model EPR Spektrometresi 

                                                                    

         Bruker EMX model X-Band ESR Spektrometresi                                               Bruker E-Scan model EPR Spektrometresi

Dozimetri Laboratuvarları