Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı

İthal ve yerli üretim tüm radyofarmasötiklere T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün isteği üzerine, radyofarmasötik kalite kontrolü alanında referans laboratuvar olarak hizmet vermektedir.
Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarları adı altındaki 4 laboratuvarda radyofarmasötiklere, Radyokimyasal, Radyonüklidik, Kimyasal ve Biyolojik kalite kontrol işlemleri yapılmaktadır.