UAEA Koordine Araştırma Projeleri (CRP) 2019 Yılı Teklifleri Çağrısı - (B)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından üye ülkelerde nükleer enerjinin barışcıl amaçlarla kullanımı kapsamında araştırma, geliştirme, pratik uygulamaları desteklemek, ortak sorunların çözümlenmesinde işbirliği ve bilgi paylaşımını arttırmak amacıyla 2019 yılında teklif edilmek üzere Koordine Araştırma Projeleri çağrıları başlatılmıştır.

Konu içerikleri ve başvuru kuralları ekteki duyuruda açıklanmıştır.

Araştırma Kontratı ve Araştırma İşbirliği tekliflerine ait formlar duyuruda yer alan adresten temin edilebilir olup TAEK dışından yapılacak diğer Kurum başvuruları doğrudan UAEA Araştırma Kontratları Yönetim Birimi'ne gönderilebilinir.

Bahse konu program kapsamında yürütülen faaliyetler 5 yıllık programlar olup  10-15 ülke katılmaktadır ve projeye her yıl 7000 Avro destek sağlanmaktadır. Proje yürütücüsü CRP’nin periyodik olarak 18 ayda bir düzenlenen Araştırma Koordinasyon Toplantılarına (RCMs) davet edilmekte ve masrafları UAEA tarafından karşılanmaktadır. Genellikle gelişmiş ülkeler tarafından yürütülen Araştırma İşbirlikleri'nde ise projeye maddi destek sağlanmamakta, ancak Koordine Araştırma Toplantısına katılım masrafları Ajans tarafından karşılanmaktadır.

Erken başvuruda bulunanlar öncelik sahibi olacaktır, aksi takdirde projede yer kalmaması mümkündür.