UAEA Teknik İşbirliği Programı 2022-2023 Dönemi Ulusal (TUR), Bölgesel (RER) ve Bölgelerarası (INT) Yeni Proje Teklifleri Değerlendirme Çağrısı - (B)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 2022-2023 dönemi Teknik İşbirliği Programı hazırlık süreci kapsamında ülkemiz tarafından teklif edilmesi planlanan TUR, RER, INT projelerinin planlama ve değerlendirme çalışmaları başlamıştır.

Bu itibarla teklif edilmesi planlanan TUR, RER, INT proje konseptleri  2020 Mart ayı içerisinde UAEA Türkiye Program Yürütücüsü'nün Ankara'da gerçekleştireceği ziyaret süresinde görüşülmek üzere toplantı programına alınacaktır. 

Teklif edilmesi öngörülen proje temalarının ülke yürütücümüzün toplantı programına ivedilikle alınabilmesi için UAEA Ulusal İrtibat Görevlisi (NLO) ile temasa geçilmesi (Telefon: 312 - 2958880) hususu dikkatinize sunulur.

NOT: Bahse konu projelere dair Ülke Program Notu en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar UAEA'ya iletilecektir. Projeler, 2021 Kasım ayında UAEA Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra 1 Ocak 2022 tarihinde başlatılacaktır.