Tarihçe

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde tahribatsız muayene faaliyetleri, 14.09.1976 tarihinde “Radyoizotopların  Endüstriye Uygulanması” Grubunun kurulmasıyla başlatılmıştır. Kuruluş amacı, radyoizotopların endüstriyel uygulamalarını geliştirmek, nükleer tekniklerle kalite kontrol yöntemlerini tanıtmak ve yurt çapında kullanımlarını  yaygınlaştırmak, yeni teknikler ve yöntemler önermek ve bu konularda nitelikli eleman yetişmesini sağlamaktır.

 

Daha sonraki yıllarda,  endüstriden  gelen  ve  gelebilecek talepler  dikkate   alınarak  Grubun araştırma,  geliştirme  ve  uygulama çalışmaları  yeniden gözden  geçirilmiş  ve nükleer tekniklerin yanına gerekli görülen nükleer olmayan teknikler de ilave edilmiştir. Grubun

 

büyümesi ve çalışma alanının genişlemesi üzerine 13.08.1982 tarihinde “Endüstriyel Uygulama Bölümü”  ve 2006 yılında da “Endüstri  Birimi” adını almıştır.

 

1977 Yılında gama  radyografisi ile Tahribatsız Muayene çalışmalarına   başlanmış,  1985 yılından  itibaren  diğer TM yöntemleri  (ultrasonik, magnetik parçacık,  sıvı penetrant ve girdap akımları) kullanılmaya başlanılmıştır. 2009’da bu metotlara görsel muayene (VT) metodu da dahil edilmiştir. Tahribatsız Muayene laboratuarları 2009 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.

 

ÇNAEM’de 1987 yılından itibaren TM personeli ve endüstride çalışan TM uzmanlarıyla işbirliği yapılarak eğitimler verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimler sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara TAEK tarafından sertifika düzenlenmiştir. Eğitimler Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) TM eğitim kılavuzu TECDOC-628 ve ISO 9712 standardı kurallarına göre düzenlenmiştir. 1988-90 yılları arasında TAEK’te yürütülen bir proje kapsamında ÇNAEM TM personeli IAEA uzmanları tarafında 5 metotta (RT, UT, MT, PT, ET) ve 3 seviyede eğitilmiştir. Sınavlar TS EN ISO 9712 kurallarına göre yapılmış ve başarılı olan personele TAEK tarafından sertifika düzenlenmiştir. 2007 yılına kadar TM eğitimler ve sınavları ÇNAEM personelince yürütülmüş ve belgelendirme TAEK tarafından yapılmıştır.

 

2007-2014 yılları arasında TAEK ile TÜV NORD arasında imzalanan anlaşmaya göre, ÇNAEM Endüstri Biriminde verilen eğitimlerin sınav ve belgelendirmesi TÜV NORD tarafından yapılmıştır. ÇNAEM Personel Belgelendirme Biriminin TÜRKAK tarafından akredite edilmesiyle, tahribatsız muayene sınav ve belgelendirme faaliyetleri ÇNAEM Personel Belgelendirme Birimi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

2018 yılında Çekmece Nükleer Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇNAEM), Teknoloji Geliştirme Dairesi (TGD) haline dönüştürülerek yeniden yapılandırılmıştır.

2020 yılında TAEK yerine Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kurulmuştur. Personel Belgelendirme Birimi ise NÜKEN Teknoloji Geliştirme ve Nükleer Araştırma Koordinatörlüğü (İstanbul Yerleşkesi) altında hizmet vermektedir.