NÜKEN-Ankara Yerleşkesinde TS EN ISO/IEC 17025 Standardına Göre Akredite Deney Metotları kapsamındaki Akreditasyon Sertifikası Yenilenmiştir.

2009 yılında “TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” standardına göre akredite olan deney metotlarına yönelik olarak Akreditasyon Yenileme Denetimi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yurt dışı ve yurt içi Denetçi ve Teknik Uzmanların katılımıyla 28-29 Mart 2022 ve 05 Nisan 2022 tarihleri arasında başarı ile gerçekleştirilmiş olup TÜRKAK'ın 16.06.2022 tarihli kararı doğrultusunda yenilenen Akreditasyon Sertifikası ile akreditasyonun 20 Aralık 2025 tarihine kadar geçerliliği belgelenmiştir ( https://nuken.tenmak.gov.tr/attachments/article/1157/AB0218T-Sertifika-Kapsam-T%C3%BCrk%C3%A7e-%C4%B0ng-2022.pdf)