UAEA ve TENMAK arasında NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) Örneklerinin Radyoanalitik Analizlerine İlişkin Karşılaştırma Çalışmasının Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılmasına Yönelik Uluslararası Bölgesel Çalıştay Ankara’da Gerçekleştirildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Avrupa Bölgesel İşbirliği Projesi “RER/9/155- Enhancing Regulatory and Metrological Infrastructures Needed to Ensure Radiation Safety in Naturally Occurring Radioactive Materials Industry” kapsamında, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) evsahipliğinde, 5-7 Temmuz 2023’te, Grand Mercure Downtown Ankara Otel’de “EVT2301382-Regional Workshop on Evaluation and Finalization of Intercomparison Exercise on Radioanalytical Analysis of NORM Samples” isimli çalıştay düzenlendi.

NORM örneklerinin radyoanalitik analizine ilişkin olarak RER/9/155 projesi kapsamında hazırlanan ve UAEA’nın Avrupa bölgesinde bulunan 21 ülkeden 28 radyoanalitik laboratuvara gönderilen fosfat ve fosfojips örneklerinin radyonüklid aktivite konsantrasyon sonuçlarının değerlendirmeleri yapılan çalıştayda, özellikle UAEA güvenlik standartlarına (General Safety Guide GSG-7) uygun olarak NORM örneklerinin radyolojik karakterizasyonu için uygun radyoanalitik teknikleri (gama spektrometrisi, alfa spektrometrisi, sıvı sintilasyon sayımı) uygulama konusunda Üye Devletlerin yetenekleri değerlendirilmiştir.

Proje kapsamında yapılan çalışmaların sonucunda kaydedilen ilerlemeyi, bulguları ve sonuçları değerlendirmek ve NORM örneklerinin radyoanalitik analizine ilişkin ortak bölgesel karşılaştırma testinin raporunu sonlandırmayı amaçlayan çalıştaya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye’den toplam 28 araştırmacı ve UAEA’dan 4 uzman katılmıştır.