SESAME 40. Konsey Toplantısı Ülkemizin Ev Sahipliğinde 28-29 Haziran’da Ankara’da Gerçekleştirildi

Ülkemizin kurucu üyesi olduğu ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi)’nin Üye ve Gözlemci üye ülke temsilcilerinden oluşan en üst karar organı olan Konsey’in 40. toplantısı 28-29 Haziran 2022 tarihlerinde, Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

SESAME 40. Konsey Toplantısına, 35’i fiziksel ve 25’i uzaktan erişim yoluyla olmak üzere,  üye ve gözlemci üye ülke delegeleri/danışman delegeleri,  SESAME yöneticileri ve personelinden oluşan 60 katılımcı iştirak etmiştir. Kurum Başkanımız Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI ve NÜKEN Başkanı Prof. Dr. V. Erkcan ÖZCAN Ülkemizin konsey delegeleri olarak Konsey’e katılım sağlamışlardır.

Konsey’in 28 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen açılış törenine T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Dr. Alparslan BAYRAKTAR da teşrif etmiştir. Sayın BAYRAKTAR açılış töreninde yaptığı konuşmasında SESAME’nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ettikten sonra: SESAME’nin kuruluşundaki başarı hikâyesini biliyorum. Bu anlamda bugün SESAME'de başardıklarımız bir mucizeden başka bir şey değil. Bu bağlamda SESAME'nin bilimsel ve idari kadrosunu ve danışma kurullarını da çabalarından dolayı tebrik ediyorum.’ diyerek konuşmasını sürdürdü.

Sayın BAYRAKTAR konuşmasında devamla,  SESAME gibi bir tesisin sürdürülebilirliğinin üye ülkelerin sürekli desteğine ihtiyaç duyduğunu’ belirtmiş ve bu anlamda SESAME'nin kurucu üyesi olarak Türkiye'nin SESAME'ye güçlü desteğini sürdüreceğini’ vurguladı. Sayın BAYRAKTAR ayrıca Kurumumuz öncülüğünde çeşitli üniversitelerimizden araştırmacıların katkıları ile yürütülen "SESAME Yüksek Enerjili Işınım Kaynağında Türk Araştırmacıların Kullanımına Adanacak X-Işını Deney Hattının Kurulumu" projesine dâir katılımcılara bilgi verdi; ilgili paydaşların koordinasyonu ile projenin bütçesinin kullanıma açıldığı haberini de ilk defa olarak toplantıda katılımcılarla paylaştı. Sayın BAYRAKTAR, Ülkemizde SESAME ile ilgili faaliyetlerden sorumlu Kurum olan TENMAK hakkında da katılımcılara bilgi aktardı.

Açılış törenin ardından aynı gün sırasıyla Konsey’in “Açık Oturum”, “Kısıtlı Bütçe Oturumu” ve “Kapalı Oturum”ları gerçekleştirilmiştir.

Konsey’in ikinci ve son günü olan 29 Haziran 2022 sabahı TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN)’ne Konsey üyelerince bir teknik ziyaret gerçekleştirilmiş ve bu gezide Kampüs içerisinde bulunan tesisler gezilerek Kurumumuzda yapılan Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Öğleden sonra gerçekleştirilen “Açık Oturum” ile toplantı sona ermiştir.

Ülkemiz adına TENMAK’ın gerçekleştirdiği Konsey toplantının kapanış konuşmasında Konsey Başkanı Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer Ülkemizin ev sahipliğinden ve SESAME’ye yaptığı katkılardan, Kurumumuzda yapılan Ar-Ge çalışmalarından ve başarıyla yapılan organizasyondan duyulan memnuniyeti dile getirerek ve teşekkürlerini iletmiştir.