Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) RER9157 Bölgesel Projesinin İlk Koordinasyon Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) RER9157 “Strengthening Implementation of the Justified and Optimized Use of Ionizing Radiation in Medicine” bölgesel projesinin ilk koordinasyon toplantısı, 23 paydaş ülke temsilcisi ve IAEA uzmanlarının katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantı, 2022-2025 yılları için planlanan uluslararası projenin etkinliklerini başlatma, bölgesel düzeyde ve her katılımcı ülke tarafından yürütülecek çalışma planını organize etme amacı ile 16-18 Mayıs 2022 tarihinde TENMAK ve Ufuk Üniversitesi işbirliği ile yapıldı. Toplantıda, Avrupa Birliği veya katılımcı diğer ülke paydaşları arasında, tıbbi maruziyetler ile ilgili gerekliliklerin etkin bir şekilde uygulanması ve ulusal kapasitelerin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin kolaylaştırılması için, IAEA Genel Güvenlik Gereklilikleri-Bölüm 3’ün (General Safety Requirements-Part 3) katılımcı ülkeler tarafından uygulanması gözden geçirildi. Tıbbi uygulamalarda radyasyondan korunma için roller ve sorumluluklar, sağlık profesyönellerinin eğitim ve öğretimi, GSR Part 3’ün uygulamasında ülkeye özgü ve ortak karşılaşılan problemler tartışıldı. Bölgesel faaliyetlerin iş planı ve zaman çizelgesi oluşturulması için anketler, çalıştaylar, eğitimler, grup bilimsel ziyaretleri, uzman misyonları, diğer faaliyetler tartışılarak, ulusal eylem planı ve uygulama ekibiyle, proje koordinasyonu ve raporlanma görevleri belirlendi.