TENMAK NÜKEN: Radyasyon Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonunda Tek Yetkili Kurum

NÜKEN, ülkemizde radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonu konusunda faaliyet gösteren tek yetkili kurumdur. Kalibrasyon işlemleri, Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde bulunan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi alanında Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçümler Komitesi Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi (CIPM MRA) kapsamında Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) ve TUBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (TUBİTAK-UME) nezdinde atanmış tek yetkili kurum (Designated Institute) olan TENMAK-NÜKEN, ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyon ölçümlerini güvence altına almak ve bu kapsamda ulusal ölçüm standartlarının uluslararası ölçüm standartlarına olan denkliğini ve izlenebilirliğini sağlamak üzere faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamdaki misyonunu İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları ve Radyonüklit Metrolojisi Laboratuvarları ile yürütmekte ve iyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi konusunda ulusal ve uluslararası platformda ülkemizi temsil etmektedir. NÜKEN İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte kurmuş olduğu ve ülkelerin yetkili laboratuvarlarının üye olduğu IAEA/WHO SSDL Ağına tam üyedir.

NÜKEN, tek yetkili kurum olarak portatif doz hızı ölçer, alan izleme monitörü, elektronik personel dozimetre, iyon odası vb. gibi teşhis, tedavi ve radyasyondan korunma amaçlı radyasyon ölçüm cihazları için kalibrasyon hizmeti vermekte,  kalibrasyon sertifikası ve ışınlama/test raporları ile ülke genelinde ölçme doğruluğu ve metrolojik izlenebilirliği temin etmektedir.

İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanındaki faaliyetler konusunda detaylı bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

https://nuken.tenmak.gov.tr/tr/faaliyet-alanlari/metroloji-kalibrasyon-laboratuvarlari.html