TENMAK NÜKEN Ankara Yerleşkesinde Yer Alan İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı (İSDL) TÜRKAK Tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına Göre Akredite Edilmiştir.

NÜKEN Ankara Yerleşkesinde yer alan İSDL tarafından verilen hizmetler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre 15 Şubat 2022 tarihinde akredite edilmiştir. Ülkemizde, sağlık, endüstri ve araştırma sektörlerinde yapılan iyonlaştırıcı radyasyon ölçümlerinin doğruluk ve izlenebilirliği kalite standartları ile güvence altına alınmıştır.

NÜKEN Ankara yerleşkesinde, kalite yönetim sisteminin işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Akreditasyon çalışmaları kapsamında, 2009 yılından bugüne TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilen 14 deney metodu ile uluslararası seviyede kabul gören, tanınır ve güvenilir deney laboratuvarları seviyesinde hizmet verilmektedir. NÜKEN Ankara yerleşkesi, İSDL akreditasyonunun tamamlanmasıyla, kalite yönetim sistemi kapsamına kalibrasyon alanını da başarıyla dahil etmiştir.  NÜKEN’in Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliği, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET)-Kalite Teknik Komitesince (TC-Q) yıllık ve beş yıllık periyotlarla hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirme Raporları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçümler Komitesi Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi (CIPM MRA) kapsamında 2007 yılından bu yana ülkemizde Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) ve TÜBİTAK Ulusal Metrolojisi Enstitüsü (TÜBİTAK-UME) nezdinde atanmış kuruluş (Designated Institute) olan NÜKEN, ülkemizde, İyonlaştırıcı Radyasyon Metrolojisi alanında en üst düzey ölçüm standartları ile, en doğru, en güvenilir kalibrasyon, referans ışınlama ve test hizmetlerini sunmakla yükümlüdür. İSDL, uluslararası misyonu kapsamında 24 Mart 2020 tarihinden itibaren IAEA/WHO SSDL Ağı’na tam üyedir.

Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN) Ankara Yerleşkesinde 2018 yılında faaliyete geçen İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı (İSDL), Dozimetrik Metroloji alanında, gama, x-ışını ve beta radyasyonu kullanılarak gerçekleştirilen teşhis, tedavi ve radyasyondan korunmaya yönelik ölçüm niceliklerinde, oluşturulan üst düzey metotlarla bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hizmet vermekte ve ülkemizde ölçme doğruluğunu ve izlenebilirliğini temin etmektedir.

 

NÜKEN İSDL, bu hizmetleri sürekli iyileştirerek ve geliştirerek en üst düzey standartlarla yürütmeye devam edecektir.

 

Akreditasyon kapsamı:

https://secure.turkak.org.tr/pdf/AB0244K.pdf?r=d43a93129ed242fcbf2812b1794a21fc

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Scope/PublicHTML/4240?sube=14162&language=0

İSDL ile ilgili detaylı bilgi:

https://nuken.tenmak.gov.tr/tr/ikincil-standart-dozimetri-laboratuvarlari-2.html