Anasayfa

       

 Proton Hızlandırıcı Tesisi (PHT); nükleer tıpta ülkemizin ihtiyacı olan, teşhis amacıyla kullanılan radyoizotop ve radyofarmasotikleri üretmek, kalite kontrolünü yapmak, proton hızlandırıcısına dayalı Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere öncülük etmek ve alt yapı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

PHT’nin diğer bir kurulum amacı hızlandırıcı teknolojisi kullanılarak AR-GE çalışmalarında ülkemizde öncü olmaktır. Tesisimiz; çeşitli radyofarmasötikleirn üretimi, kalite kontrolü ve hasta dozu dağıtımını yanında nükleer alanda AR-GE çalışmalarını da kapsayan ilk bütünleşik tesis olma özelliğindedir. Bunun yanında PHT’de kurulan hızlandırıcı 30 MeV enerjili ilk ve tek hızlandırıcıdır.

Tesisimizde gerçekleştirilebilecek AR-GE faaliyetleri:

 • Nükleer fizik,
 • Malzeme araştırmaları,
 • Nötron aktivasyon analizleri,
 • Endüstriyel uygulamalar,
 • Işınlama hizmetleri,
 • Yeni radyofarmasötik geliştirme çalışmalarıdır.

Tesisimizde üretilen Radyofarmasötikler:

 • TAEK-PHT FDG (18F) 740-11100 MBq/mL I.V Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon
 • TAEK-PHT 123I-NaI (Sodyum İyodür) 37 MBq/mL I.V Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon
 • TAEK-PHT 201TlCl (Talyum Klorür) 37 MBq/mL I.V Enjeksiyonluk Çözelti
 • TAEK-PHT 67GaCit (Galyum Sitrat) 74 MBq/mL I.V Enjeksiyonluk Çözelti
 • TAEK-PHT 111InCl3 (İndiyum Klorür) Radyofarmasötik Precursor
 • TAEK-PHT 123I-NaI (Sodyum İyodür) 75 mCi/mL Etkin Madde
 • TAEK-PHT 201TlCl (Talyum Klorür) Etkin Madde

Tesisimizde verilen hizmetler:

 • Tesisimizde proton demeti ile Ar-Ge ve radyoizotop üretimi amaçlı ışınlama hizmeti verilmektedir.
 • Üniversitelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde gelecek projelere altyapı sunulmaktadır.
 • Ulusal ve Uluslararası talepler doğrultusunda radyofarmasötik üretimi, iyi imalat uygulamaları, hızlandırıcı işletilmesi ve radyasyondan korunma konularında eğitim verilmektedir.

 

Belgelerimiz
ISO 9001
GMP (Good Manufacturing Practice)
Lisans Belgesi